logo

Partnerzy

Remote Student Framework for Securing Exams

Politechnika Bialostocka

Politechnika Bialostocka

Politechnika Bia艂ostocka zosta艂a za艂o偶ona w 1949 roku jako Prywatne Wieczorowe Studium In偶ynierskie z Wydzia艂ami Mechanicznym i Elektrycznym, a upa艅stwowiona w 1951 roku, Politechnika Bia艂ostocka (PB) ostatecznie uzyska艂a status uczelni wy偶szej w 1974 roku. Politechnika Bia艂ostocka jest uczelni膮 publiczn膮 podleg艂膮 Ministrowi Edukacji i Nauki. Zlokalizowana w Bia艂ymstoku jest najwi臋ksz膮 tego typu uczelni膮 w regionie p贸艂nocno-wschodniej Polski. PB to nowoczesna, dynamicznie rozwijaj膮ca si臋 instytucja z 70-letnim do艣wiadczeniem w kszta艂ceniu naukowc贸w i technolog贸w. Politechnika Bia艂ostocka jest najwi臋ksz膮 uczelni膮 techniczn膮 w Polsce p贸艂nocno-wschodniej 鈥 6 wydzia艂贸w, ok. 7,2 tys. student贸w, ponad 640 nauczycieli akademickich i 65 pracownik贸w administracyjnych. Politechnika Bia艂ostocka kszta艂ci na 6 wydzia艂ach: Wydziale Architektury, Wydziale Budownictwa i Nauk o 艢rodowisku, Wydziale Elektrycznym, Wydziale Informatyki, Wydziale Mechanicznym oraz Wydziale In偶ynierii Zarz膮dzania.

Joanna Ejdys

Project Management Coordinator

Andrzej Pawluczuk

Coordinator of Remote Exams Guide book for Higher Education

Marta Jarocka

Task coordinator (R1): Accreditation Monitoring Framework for Securing Remote Examinations

Mateusz Kikolski

Coordinator for the dissemination of project results

Beata Madras-Kobus

Team Member

Neapolis University Pafos

Neapolis University Pafos

Neapolis University Pafos (NUP) to prywatny uniwersytet z siedzib膮 w Pafos na Cyprze, za艂o偶ony w 2010 roku. Neapolis University Pafos jest jednym z wiod膮cych, prywatnych uniwersytet贸w na Cyprze, kszta艂c膮cy student贸w z ca艂ego 艣wiata. NUP jest pr臋偶n膮 instytucj膮 akademick膮 skupiaj膮c膮 si臋 na wysokiej jako艣ci edukacji i badaniach, kt贸rej celem jest 艣wiadczenie najlepszych us艂ug edukacyjnych w regionie cypryjskim i poza nim. Uczelnia sk艂ada si臋 z pi臋ciu szk贸艂 (ekonomia, administracja i informatyka, prawo, nauki o zdrowiu, architektura, in偶ynieria, nauki o ziemi i 艣rodowisku, nauki spo艂eczne, sztuka i nauki humanistyczne), kt贸re obs艂uguj膮 studia licencjackie i podyplomowe na ponad dwudziestu stopniach licencjackich i magisterskich. Uczelnia od wielu lat proponuje swoim studentom innowacyjne kursy, dzi臋ki kt贸rym mog膮 oni osi膮gn膮膰 sukces zawodowy. Znany z tradycyjnego uczenia si臋 i nowatorskich bada艅, Uniwersytet otwiera nowe horyzonty, przekraczaj膮c tradycyjne granice wiedzy, jednocze艣nie wp艂ywaj膮c na 偶ycie student贸w i odpowiadaj膮c na ich d膮偶enie do udanej kariery w przysz艂o艣ci. W 2017, si贸dmy rok z rz臋du, Uniwersytet Neapolis znalaz艂 si臋 w艣r贸d 5 najlepszych uniwersytet贸w na Cyprze.

Konstantinos Zagoris

Remote Student Monitoring Platform Director

Georgia Christou

Quality Assurance Coordinator

Anastasi Natia

Financial Management Coordinator

University Of Piraeus Research Center

University Of Piraeus Research Center

Uniwersytet w Pireusie zosta艂 za艂o偶ony jako 鈥濻zko艂a Studi贸w Przemys艂owych鈥 w 1938 roku. Dzi艣 sk艂ada si臋 z 4 szk贸艂 i 10 wydzia艂贸w, obejmuj膮cych szeroki zakres kierunk贸w studi贸w zwi膮zanych z zarz膮dzaniem, ekonomi膮, informatyk膮, stosunkami mi臋dzynarodowymi itp. Zatrudnia ponad 250 pracownik贸w naukowych i administracyjnych oraz obs艂uguje ponad 12.000 student贸w. G艂贸wnym celem strategii Uczelni jest podniesienie instytucji do rangi nowoczesnego, zinternacjonalizowanego uniwersytetu o wysokiej randze i szanowanego mi臋dzynarodowego punktu kontaktowego w dziedzinie bada艅, nauczania i szkole艅, obejmuj膮cego zakres wszystkich wydzia艂贸w. Uniwersytet w Pireusie uczestniczy w programie Erasmus od jego pocz膮tku w 1987 roku. W 2007 roku Uniwersytet w Pireusie otrzyma艂 Kart臋 Erasmus Extended University Charter (31704-ERP-1-2014-1-GR-EPPKA3-ECHE), kt贸ra umo偶liwia uczestnictwo Uczelni w dowolnej akcji programowej. Ponadto Uniwersytet w Pireusie posiada 2 katedry Jeana Monneta.

Enoros Consulting Limited

Enoros Consulting Limited

ENOROS Consulting Ltd zosta艂a za艂o偶ona w 2006 roku i od tego czasu dzia艂a w obszarze zarz膮dzania projektami na Cyprze i w Europie, 艣wiadcz膮c kompleksowe us艂ugi doradcze dla sektora publicznego i prywatnego. Celem ENOROS jest dostarczanie specjalistycznej wiedzy w zakresie planowania, zarz膮dzania i oceny program贸w i projekt贸w rozwojowych na poziomie krajowym i europejskim. W jej sk艂ad wchodz膮 trzy dyrekcje (prace sektora publicznego, projekty sektora prywatnego oraz projekty mi臋dzynarodowe i europejskie), kt贸re s膮 odpowiednio obsadzone przez 10 zaanga偶owanych konsultant贸w z wysokim wykszta艂ceniem naukowym i szkoleniami, bogatym do艣wiadczeniem i wiedz膮 w dziedzinach tematycznie istotnych dla obszar贸w specjalizacji firmy. Ich dyscypliny maj膮 szeroki zakres: od nauk politycznych, stosunk贸w mi臋dzynarodowych, ekonomii, psychologii, socjologii, in偶ynierii, agronomii, itp. Firma wsp贸艂pracuje r贸wnie偶 z zewn臋trznymi ekspertami w r贸偶nych obszarach tematycznych (zasoby ludzkie, rozw贸j obszar贸w wiejskich, turystyka, polityka imigracyjna, itp.) oraz posiada szerok膮 sie膰 partner贸w lokalnych w dziedzinie edukacji i kultury, m艂odzie偶y i zatrudnienia, sprawiedliwo艣ci i porz膮dku publicznego, rozwoju zasob贸w ludzkich, ochrony obywateli, innowacji spo艂ecznych i przedsi臋biorczo艣ci, itp.

Konstantinos Kloudas

General Director

Irene Smeraidou

Project Manager

Unimed - Unione Delle Universita Del Mediterraneo

Unimed - Unione Delle Universita Del Mediterraneo

UNIMED - 艢r贸dziemnomorski Zwi膮zek Uniwersytet贸w, za艂o偶ony w 1991 roku, jest stowarzyszeniem uniwersytet贸w z kraj贸w basenu Morza 艢r贸dziemnego (www.uni-med.net). Liczy 130 stowarzyszonych uniwersytet贸w pochodz膮cych z 23 kraj贸w po obu stronach Morza 艢r贸dziemnego. UNIMED ma na celu rozw贸j bada艅 i edukacji uniwersyteckiej w obszarze euro艣r贸dziemnomorskim, aby przyczyni膰 si臋 do wsp贸艂pracy naukowej, kulturalnej, spo艂ecznej i gospodarczej. Obraz, kt贸ry najlepiej reprezentuje stowarzyszenie, to Uniwersytet bez mur贸w. UNIMED prowadzi nast臋puj膮ce dzia艂ania na rzecz uczelni stowarzyszonych: promocja mi臋dzynarodowego wymiaru uczelni; zach臋canie swoich cz艂onk贸w do udzia艂u w projektach mi臋dzynarodowych; dzia艂ania w zakresie planowania i pozyskiwania funduszy: informowanie o zaproszeniu do sk艂adania dokument贸w i mo偶liwo艣ciach oferowanych przez organizacje mi臋dzynarodowe i Komisj臋 Europejsk膮, poszukiwanie partnerstwa, pomoc techniczna, planowanie, rozpowszechnianie; promowanie mobilno艣ci w regionie euro艣r贸dziemnomorskim; tworzenie tematycznych podsieci w celu wspierania wsp贸艂pracy naukowej w okre艣lonych dziedzinach; organizacja spotka艅, seminari贸w i okr膮g艂ych sto艂贸w, zar贸wno na poziomie krajowym, jak i mi臋dzynarodowym; szkolenie pracownik贸w naukowych i administracyjnych uczelni.

Cristina Stefanelli

Project Manager

Arianna Barletta

Assistant Project Manager

Zapisz si臋 do newslettera