logo

Εταιροι

Remote Student Framework for Securing Exams

Politechnika Bialostocka

Politechnika Bialostocka

Το Bialystok University of Technology ιδρύθηκε αρχικά το 1949 ως Ιδιωτικό Εσπερινό Κολλέγιο Μηχανικών με τα τμήματα Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και εθνικοποιήθηκε το 1951. Το Bialystok University of Technology (BUT) τελικά απέκτησε την πανεπιστημιακή του ιδιότητα το 1974. Το Bialystok University of Technology είναι δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγεται στον Πολωνικό Υπουργείο Επιστημών και Ανώτατης Εκπαίδευσης. Βρίσκεται στο Bialystok, το BUT είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο του είδους του στη βορειοανατολική περιοχή της Πολωνίας. Είναι ένα σύγχρονο, δυναμικά αναπτυσσόμενο ίδρυμα με εμπειρία 70 ετών στην εκπαίδευση επιστημόνων και τεχνολόγων. Το Bialystok University of Technology (BUT) είναι το μεγαλύτερο τεχνικό πανεπιστήμιο της βορειοανατολικής Πολωνίας - 6 σχολές, περίπου 7,2 χιλιάδες φοιτητές, περισσότεροι από 640 ακαδημαϊκοί καθηγητές και 65 διοικητικό προσωπικό. Το Bialystok University of Technology διαθέτει 6 Σχολές (Τμήματα): Σχολή Αρχιτεκτονικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Επιστημών Περιβάλλοντος, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Σχολή Επιστήμης Υπολογιστών, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και Σχολή Μηχανικών Διοίκησης.

Joanna Ejdys

Project Management Coordinator

Andrzej Pawluczuk

Coordinator of Remote Exams Guide book for Higher Education

Marta Jarocka

Task coordinator (R1): Accreditation Monitoring Framework for Securing Remote Examinations

Mateusz Kikolski

Coordinator for the dissemination of project results

Beata Madras-Kobus

Team Member

Neapolis University Pafos

Neapolis University Pafos

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου (NUP) είναι ένα ιδιωτικό Πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην Πάφο της Κύπρου, που ιδρύθηκε το 2010. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου (NUP) είναι ένα από τα κορυφαία ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κύπρο, με φοιτητές σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα ζωντανό ακαδημαϊκό ίδρυμα που εστιάζει στην εκπαίδευση και την έρευνα υψηλής ποιότητας που στοχεύει στην παροχή κορυφαίων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην κυπριακή περιοχή και όχι μόνο. Το πανεπιστήμιο περιλαμβάνει πέντε Σχολές (Οικονομικά, Διοίκηση και Επιστήμη Υπολογιστών, Νομική, Επιστήμες Υγείας, Αρχιτεκτονική, Μηχανική, Επιστήμες Γης και Περιβάλλοντος, Κοινωνικές Επιστήμες, Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες), που εξυπηρετούν προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε περισσότερα από είκοσι πτυχία Bachelor και Master. Τα τελευταία χρόνια, το Πανεπιστήμιο προκαλεί τους φοιτητές του με καινοτόμα μαθήματα για να επιτύχουν μια επιτυχημένη καριέρα. Γνωστό για την παραδοσιακή μάθηση και την καινοτόμο έρευνά του, το Πανεπιστήμιο ανοίγει νέους δρόμους υπερβαίνοντας τα παραδοσιακά όρια της γνώσης ενώ επηρεάζει τις ζωές των μαθητών και ανταποκρινόμενο στην προσπάθειά τους για μια επιτυχημένη καριέρα στο μέλλον. Για το 2017, για έβδομη συνεχή χρονιά, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις κατατάσσεται στα 5 κορυφαία πανεπιστήμια της Κύπρου.

Konstantinos Zagoris

Remote Student Monitoring Platform Director

Georgia Christou

Quality Assurance Coordinator

Anastasi Natia

Financial Management Coordinator

University Of Piraeus Research Center

University Of Piraeus Research Center

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938. Σήμερα αποτελείται από 4 Σχολές και 10 Τμήματα, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων σπουδών που σχετίζονται με Διοίκηση, Οικονομικά, Πληροφορική, Διεθνείς Σχέσεις κ.λπ., ενώ απασχολεί πάνω από 250 μέλη ΔΕΠ και διοικητικό προσωπικό και εξυπηρετεί πάνω από 12.000 φοιτητές. Ένας σημαντικός στόχος της στρατηγικής του ΠαΠει είναι να αναδείξει το Ίδρυμα σε ένα σύγχρονο διεθνοποιημένο Πανεπιστήμιο υψηλής κατάταξης και σε ένα διεθνές σημείο εστίασης με σεβασμό στην έρευνα, τη διδασκαλία και την κατάρτιση που καλύπτει τον τομέα όλων των τμημάτων. Σε ό,τι αφορά το Πρόγραμμα Erasmus, το ΠαΠει συμμετέχει από την έναρξή του, το 1987. Το 2007 το Πανεπιστήμιο Πειραιώς βραβεύτηκε με τον Εκτεταμένο Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (31704-ERP-1-2014-1-GR-EPPKA3-ECHE), ο οποίος επιτρέπει τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε οποιαδήποτε δράση προγράμματος. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διαθέτει 2 Έδρες Jean Monnet.

Enoros Consulting Limited

Enoros Consulting Limited

Η ENOROS Consulting Ltd ιδρύθηκε το 2006 και έκτοτε δραστηριοποιείται στον τομέα της Διαχείρισης Έργων στην Κύπρο και τον Ευρωπαϊκό χώρο, παρέχοντας ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στόχος του ENOROS είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από τρεις Διευθύνσεις (Έργα Δημόσιου Τομέα, Έργα Ιδιωτικού Τομέα και Διεθνή & Ευρωπαϊκά έργα), οι οποίες στελεχώνονται κατάλληλα από 10 αφοσιωμένους συμβούλους με υψηλή επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση, μεγάλη εμπειρία και γνώση σε θεματικούς τομείς σχετικούς με τους τομείς εξειδίκευσης της εταιρείας. Οι κλάδοι τους έχουν μεγάλο εύρος από Πολιτικές Επιστήμες, Διεθνείς Σχέσεις, Οικονομικά, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Μηχανική, Γεωπονία κ.λπ. Η εταιρεία συνεργάζεται επίσης με εξωτερικούς ειδικούς σε διάφορους θεματικούς τομείς (Ανθρώπινο Δυναμικό, Αγροτική Ανάπτυξη, Τουρισμός, Μεταναστευτικές πολιτικές κ.λπ.) και διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο τοπικών εταίρων στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, της νεολαίας και της απασχόλησης, της δικαιοσύνης και της δημόσιας τάξης, της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, της προστασίας των πολιτών, της κοινωνικής καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας κ.λπ.

Konstantinos Kloudas

General Director

Irene Smeraidou

Project Manager

Unimed - Unione Delle Universita Del Mediterraneo

Unimed - Unione Delle Universita Del Mediterraneo

UNIMED - Η Ένωση Μεσογειακών Πανεπιστημίων, που ιδρύθηκε το 1991, είναι μια ένωση Πανεπιστημίων από χώρες της Μεσογειακής λεκάνης (www.uni-med.net). Απαριθμεί 130 συνδεδεμένα Πανεπιστήμια που προέρχονται από 23 χώρες και στις δύο ακτές της Μεσογείου. Η UNIMED στοχεύει στην ανάπτυξη της πανεπιστημιακής έρευνας και εκπαίδευσης στον ευρωμεσογειακό χώρο για να συμβάλει στην επιστημονική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική συνεργασία. Η εικόνα που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη σχέση μας είναι αυτή ενός Πανεπιστημίου χωρίς Τείχη. Η UNIMED πραγματοποιεί τις ακόλουθες δραστηριότητες υπέρ των συνδεδεμένων Πανεπιστημίων: - Προώθηση της διεθνούς διάστασης των πανεπιστημίων. - Ενθάρρυνση της συμμετοχής των μελών της σε διεθνή έργα. - Δραστηριότητες σχεδιασμού και συγκέντρωσης κεφαλαίων: πληροφορίες για πρόσκληση υποβολής εγγράφων και ευκαιρίες που προσφέρονται από διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναζήτηση εταιρικών σχέσεων, τεχνική βοήθεια, σχεδιασμός, διάδοση· - Προώθηση της κινητικότητας στην ευρωμεσογειακή περιοχή. - Δημιουργία θεματικών υποδικτύων για την προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας σε συγκεκριμένους τομείς. - Διοργάνωση συναντήσεων, σεμιναρίων και στρογγυλών τραπεζιών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. - Εκπαίδευση ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων.

Cristina Stefanelli

Project Manager

Arianna Barletta

Assistant Project Manager

Εγγραφείτε στο Newsletter